Alutile

Media

Find a selection of our videos below

Animasjon bruksområder og bearbeiding

Animasjon bruksområder og bearbeiding.

Alutile kutting

Alutile platene er svært enkle å bearbeide. Sirkelsag med fintakket blad og føringskinne. Platene ban bøyes/bukkes ved å frese spor på baksiden slik at en kan få tette flotte hjørner.

Alutile referanse næringsbygg

Se noen av våre leveranser

Alutile referanser enebolig

Alutile fasadeplater kan brukes til det meste, se noen av bruksområdene.

Alutile Skjult/Limt innfestning

Alutile skjult/limt innfestning

Villa Tromsø med 800 kvm fasade !!

Fasadeplater til enebolig i Tromsø

Alutile renhold

Med jevne mellomrom kan det være behov for en fasadevask. Alutile platene er svært enkle å renholde. Bruk vanlig bil Shampo og vann. Bruk aldri løsemidler da dette vil skade lakken.

Let us contact you

We are always ready to talk about Alutile's many benefits. Would you like us to contact you, fill out your email address in the box below and press 'send'. We will fix the rest.

Get inspired

Our flexible facade panels can cover large surfaces, break around sharp corners, and create artificial windows that resist weather and wind – both in structural and aesthetic sense. We believe there is an Alutile product that provides a beautiful facade for any occasion, regardless of the type of building. The panels are suitable as flats for apartments as well as commercial buildings. Can also be used as foundation panels, handrails, ceiling tiles inside the ceiling. The plates can also be perforated.

See the pictures below and be inspired to you too.