Alutile

Garanti 25 år funksjon og 15 år farge

Garantien er underlagt følgende betingelser: At panelene har blitt installert på riktig måte som ifølge av Alutile, instruksjoner, inkludert årlig rengjøring.

Alutile er ikke ansvarlig for brudd på garantien med mindre kravet gir kjøpsbevis og gjør skriftlig påstand enten innen 30 dager etter at feilen hadde blitt rimelig åpenbar, eller hvis feilen var rimelig åpen før installasjonen.

Alle garantier, betingelser, forpliktelser og annet enn de som er angitt i denne garantien, er utelukket i den grad det er tillatt i loven.

Saksøkerens eneste middel for brudd på garantien er at Alutile vil levere erstatningsprodukt, eller betale for kostnaden for erstatning eller utbedring av det berørte produktet.

Denne garantien kan ikke overføres.

Alutile er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader (direkte eller indirekte), herunder skade på eiendom eller personskade, følgeskader, økonomisk tap eller tap av fortjeneste, som oppstår i prosjekt eller uaktsomhet. Uten begrensning vil Alutile ikke være ansvarlig for eventuelle krav, skader eller feil som skyldes dårlig utførelse utført av andre, dårlig utforming eller detaljering, feil konstruksjon av underlag, manglende lufting, feil bruk av byggematerialer, inkludert men ikke begrenset til jordskjelv, sykloner, flom, brann, lyn, røyk, vindstorm, sandstorm, hagl, stråling, saltspray, kjemiske stoffer med kjent skadelig sammensetning, inkludert atmosfæriske forurensningsforhold eller andre alvorlige værforhold eller uvanlige klimatiske forhold.

Helge Gabrielsen

Daglig leder

+47 959 48 092

helge@alutile.no

Sigbjørn W. Olsen

Salgsleder

+47 901 20 280

sigbjorn@alutile.no

Ida Gabrielsen

Forhandlerkontakt

+47 938 17 542

Ida@alutile.no

Espen Gabrielsen

Lager og logistikk

Meld deg på vårt nyhetsbrev

I våre nyhetsbrev serverer vi inspirasjon og tips rundt hvordan du kan få listfrie fasader der du måtte ønske. Du får også se og lese hvorfor så mange bedrifter og privatpersoner nå velger vedlikeholdsfrie fasadeplater fra Alutile.

Bli inspirert

Våre fleksible fasadeplater kan dekke store flater, knekkes rundt skarpe hjørner og skape listfrie fasader som tåler vær og vind – både i strukturell og estetisk forstand. Vi mener det finnes et Alutile-produkt som gir en kledelig kledning for enhver anledning, uansett byggtype. Platene egner som fasade for leiligheter så vel som næringsbygg. Kan også brukes som grunmursplater, rekkverkplater, takplater i himling innvendig. Platene kan også perforeres.