Alutile

Garanti 25 år funksjon og 15 år farge

Garantien er underlagt følgende betingelser: At panelene har blitt installert på riktig måte som ifølge av Alutile, instruksjoner, inkludert årlig rengjøring.

Alutile er ikke ansvarlig for brudd på garantien med mindre kravet gir kjøpsbevis og gjør skriftlig påstand enten innen 30 dager etter at feilen hadde blitt rimelig åpenbar, eller hvis feilen var rimelig åpen før installasjonen.

Alle garantier, betingelser, forpliktelser og annet enn de som er angitt i denne garantien, er utelukket i den grad det er tillatt i loven.

Saksøkerens eneste middel for brudd på garantien er at Alutile vil levere erstatningsprodukt, eller betale for kostnaden for erstatning eller utbedring av det berørte produktet.

Denne garantien kan ikke overføres.

Alutile er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader (direkte eller indirekte), herunder skade på eiendom eller personskade, følgeskader, økonomisk tap eller tap av fortjeneste, som oppstår i prosjekt eller uaktsomhet. Uten begrensning vil Alutile ikke være ansvarlig for eventuelle krav, skader eller feil som skyldes dårlig utførelse utført av andre, dårlig utforming eller detaljering, feil konstruksjon av underlag, manglende lufting, feil bruk av byggematerialer, inkludert men ikke begrenset til jordskjelv, sykloner, flom, brann, lyn, røyk, vindstorm, sandstorm, hagl, stråling, saltspray, kjemiske stoffer med kjent skadelig sammensetning, inkludert atmosfæriske forurensningsforhold eller andre alvorlige værforhold eller uvanlige klimatiske forhold.

Sigbjørn W. Olsen

Salgsleder

+47 901 20 280

sigbjorn@alutile.no

Ida Gabrielsen

Markedsføring og kontor

Ida@Alutile.no

Helge Gabrielsen

Daglig leder

helge@alutile.no

Harald Smistad

Harald Smistad

Leder montering

+47 481 39 047

harald@alutile.no

La oss kontakte deg

Vi er alltid klare til å snakke om Alutiles mange fordeler. Ønsker du at vi tar kontakt med deg, fyll ut e-postadressen din i feltet under og trykk «send». Vi fikser resten.

Bli inspirert

Våre fleksible fasadeplater kan dekke store flater, knekkes rundt skarpe hjørner og skape listfrie fasader som tåler vær og vind – både i strukturell og estetisk forstand. Vi mener det finnes et Alutile-produkt som gir en kledelig kledning for enhver anledning, uansett byggtype. Platene egner som fasade for leiligheter så vel som næringsbygg. Kan også brukes som grunmursplater, rekkverkplater, takplater i himling innvendig. Platene kan også perforeres.

Se bildene under og bli inspirert du også.