Garanti

25 år funksjon
15 år farge

Garantien er underlagt følgende betingelser: At panelene har blitt installert på riktig måte som ifølge av Alutile, instruksjoner, inkludert årlig rengjøring.

Alutile er ikke ansvarlig for brudd på garantien med mindre kravet gir kjøpsbevis og gjør skriftlig påstand enten innen 30 dager etter at feilen hadde blitt rimelig åpenbar, eller hvis feilen var rimelig åpen før installasjonen.

Alle garantier, betingelser, forpliktelser og annet enn de som er angitt i denne garantien, er utelukket i den grad det er tillatt i loven.

Saksøkerens eneste middel for brudd på garantien er at Alutile vil levere erstatningsprodukt, eller betale for kostnaden for erstatning eller utbedring av det berørte produktet.

Denne garantien kan ikke overføres.

Alutile er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader (direkte eller indirekte), herunder skade på eiendom eller personskade, følgeskader, økonomisk tap eller tap av fortjeneste, som oppstår i prosjekt eller uaktsomhet. Uten begrensning vil Alutile ikke være ansvarlig for eventuelle krav, skader eller feil som skyldes dårlig utførelse utført av andre, dårlig utforming eller detaljering, feil konstruksjon av underlag, manglende lufting, feil bruk av byggematerialer, inkludert men ikke begrenset til jordskjelv, sykloner, flom, brann, lyn, røyk, vindstorm, sandstorm, hagl, stråling, saltspray, kjemiske stoffer med kjent skadelig sammensetning, inkludert atmosfæriske forurensningsforhold eller andre alvorlige værforhold eller uvanlige klimatiske forhold.