Alutile om miljø

Norge er i starten av det grønne skiftet, og som de fleste seriøse bedrifter setter også vi i Alutile oss som mål om å bli klimanøytrale. 

Kvalitetene, egenskapene og innholdet i våre fasadeplater og komponenter gjør oss til en ganske så «grønn» bedrift, men vi sikter alltid mot å forbedre oss og minske vårt klimaavtrykk ytterligere. 

Kvaliteter ved våre fasadeplater som kommer miljøet tilgode

  • Lang levetid: Fasadeplatene til Alutile har en funksjonsgaranti på 30 år, men opprettholder sine kvaliteter minst dobbelt så lenge.
  • Dårlige vekstvilkår: Rust, algevekst og andre trusler har særdeles dårlige vekstvilkår på fasadeplatene takket være deres høye hardhetsgrad og spesielle PVDF-belegget. Nødvendigheten ac vedlikeholdsarbeid og utskiftninger er derfor liten.
  • Lite vedlikehold: Av vedlikehold krever altså ikke platene mer enn en enkel og årlig vask. Dette medfører at av fasaden holder seg som nye år etter år.
  • Beholder fargen: Med den enkle og årlige vasken av fasadeplatene, opprettholder platene sin farge og nødvendigheten for ny maling uteblir. 
  • Mindre svinn: Alutiles fasadeplater kappes til på byggeplassen. Du får dermed brukt mer av kappet som dermed fører til mindre svinn.
  • Ingen miljøskadelige stoffer: Vi tester våre produkter gjennom STENA recycling og dokumenterer lovpålagte krav. Våre produkt inneholder ingen helseskadelige stoffer. 
  • Alt kan gjenvinnes: Alle våre fasadeplater og tilhørende komponenter i aluminium kan gjenvinnes.

Karbonfangst

Treplanting er den mest effektive og rimeligste måten å fange CO2 på. Alutile er allerede i gang med CO2-fangst og kompenserer våre ansattes CO2-avtrykk ved treplanting gjennom et godkjent og sporbart system hos TREFADDER.

Vårt klimabidrag er sertifisert, og du kan besøke «vår» klimaskog på Hjelmeland i Ryfylke. Klimaet på Vestlandet er særdeles godt egnet for treplanting og gir trær av høy kvalitet.

Eksempel: For å klimakompensere 1.000 kvm Alutile fasadeplater, må vi plante i overkant av 1 mål skog, eller 350 trær. Disse trærne vil binde opp minimum 60 tonn CO2 i syklusen.

Om vi planter trær på 3,5 % av jordens overflate vil det kompensere og reversere for alle menneskelig skapte utslipp de siste 100 årene. Mange land er nå i gang med store prosjekt hva gjelder treplanting, og vi i Alutile ønsker å være med på dette bidraget som ett av mange tiltak som må til for å klare våre klimamål.

Alutiles klimamål

Vårt mål er å gjøre våre ansatte, produkter og leveranser 100 % klimanøytrale.

● På kort sikt skal Alutile CO2-kompensere for 10 % av alt salg. Dette ble innført fra og med 1. august 2021.

● Innen 2025 skal 100 % av våre salg CO2-kompenseres.

Har kan du lese mer om vårt engasjement hos Trefadder.

Nedenfor ser du sertifikat for trærne vi har plantet i år, som tilsvarer 10% av alt salg hele året.