Renovering av borettslag

Lav kostnad for beboerne

Vi har tatt en prat med direktøren i Haubo, som forvalter dette borettslaget i Haugesund. Borettslag har den fordelen at bygningsmassen finansieres gjennom fellesgjeld. Det betyr at borettslag kan låne penger med pant i bygningen, og utgiftene forbundet med dette fordeles mellom andelshaverne i borettslaget. For eksempel vil oppgraderingen som er gjort på dette prosjektet gi en økt kostnad på 375kr i måneden per enhet. Det er en liten kostnad for en stor endring som er med på å øke markedsprisen på hver enhet i borettslaget.

Sven Inge Stueland, direktør i Haubo kommer med disse anbefalingene til deg som ønsker å oppgradere borettslaget:

  • Vær åpen om planer. Gå tidlig ut med informasjon om behov for oppgradering og legg til rette for god dialog med eierne og beboerne.
  • Sett av god tid, la prosjektet og beslutningene modnes.
  • Søk råd, involver forvalter eller rådgiver tidlig i prosessen
  • Undersøk tidlig i prosessen hva som skal til for å utløse statlige/kommunale tilskudd og lån med gunstige betingelser
  • Samle styret om et felles forslag til oppgradering
  • La eierne og beboerne komme til orde. Husk at behovet for informasjon er stort, og alle må få mulighet til å komme med spørsmål og innspill. Det er viktig for å skape tillit og forankre prosjektet.
  • Gi informasjon i små porsjoner, både muntlig og skriftlig. Bruk eksempler, bilder og et lettfattelig språk.
  • Sett opp regnestykker som viser økonomiske konsekvenser for den enkelte eier, vis hvordan kostnader og besparelser påvirker månedlige felleskostnader over tid.
  • Vent med avstemning i ekstraordinær generalforsamling eller årsmøte til man er sikker på at eierne er tilstrekkelig informert. Da vil det være større sjanse for å få oppslutning om prosjektet.

17.000 kvm i Bergen

Også i Bergen har vi levert fasade til store renoveringer av borettslag. Et av de er Lynghaug Borettslag hvor vi totalt leverer 17.000kvm over to år. Med sine 19 blokker og 263 leiligheter var boligprosjektet med på å omforme bygden fra å være frodig jordbruksland til den moderne bydelen Fyllingsdalen er i dag.

Borettslaget gjennomgikk en større rehabilitering på begynnelsen av 90-tallet. Når det nå er tid for nok en moderniserende rehabiliteringsrunde, er det altså våre fasadeplater som skal dekke utsiden av de 19 boligblokkene.

Vi hadde en prat Kristin Haugen som er styreleder i Lynghaug borettslag. Hun er svært fornøyd med platene og var spesielt imponert over at platene ble rengjort av regnet. Det blir jo en del støv på byggeplass, men etter en regnskur så var platene like hvite. Hun vil likevel legge inn en fasadevask i vedlikeholdsprogram for borettslaget slik at de kan forlenge levetiden til 50 nye år.

Disse blokkene er nå blitt 50 år gamle og fremstår nå som nye utvendig. Bare det siste året har de steget omtrent 23% i pris, så det må sies å være en god investering. Oppgraderingen har også fått støtte fra Enova og er utført etter TEK 17 krav.